Повече от три десетилетия опит в изграждането и поддръжката на релсови пътища.

Вашите експерти

Консултираме и подпомагаме клиентите си при строителни и ремонтни дейности в железопътния сектор и доставяме висок клас технологии от водещи производители.

Михаил Илев

СЕО
М.Т.В. М.Илев

30+ години опит в представителството и продажбата на железопътни строителни машини

 • CEO на М.Т.В. М.Илев
 • Генерален представител на VOGEL & PLÖTSCHER
  (Фогел & Пльотчер) за България, от 2022 г.
 • Генерален представител на SPENO за България,
  от 2017 г.
 • Генерален представител на ROBEL за България,
  от 1993 г.
 • Генерален представител на PLASSER-THEURER
  за България, 1993-2020 г.
 • Основава търговска агенция М.Т.В. М.Илев
  през 1993 г. в София, България
 • Директор импорт-експорт в TRANSIMPEX,
  София, България, до 1993 г.
 • Университет за национално и световно стопанство, София, България
 • Немска гимназия Бургас, България

  Владее свободно немски, английски и руски език

Велина М. Илева

СЕО
МТВ Интертрейд

20+ години опит в управлението на бекофис и продажбата на железопътни строителни машини
15+ години опит в представителството и продажбата на луксозни стоки и организирането на ексклузивни събития

 • Консултант на М.Т.В. М. Илев, от 2008 г.
 • СЕО на МТВ Интертрейд ЕООД,
  София-Виена от 2023 г.
 • СЕО на Либелле ЕООД, София-Виена, 2008-2023 г.
 • Основател и главен организатор на Vienna Rose Ball, Виена, Австрия, от 2017 г.
 • Основател и собственик на Viva Art Agency & Viva Art Gallery, като физическа галерия във Виена, Австрия, 2009-2021 г.
  От 2021 г. продължава дейността си като поп-ъп галерия в сътрудничество с интернационални колекции, партньорски галерии и панаири
 • Бекофис в М.Т.В. М.Илев, 1993-2008 г.
 • Виенски университет по икономика и бизнес, Виена, Австрия
 • Университет за национално и световно стопанство, София, България
  Немска гимназия София, България

  Владее свободно немски, английски и руски език

+359 884 750 397
+359 888 801 594

ул."Опълченска" №92/44/Д/42
1233 София
България

office@mtvrail.com